Yeni Atama/New Appointment

Kendisi AACI Türkiye adına Ankara’da bulunmakta olup, AACI’ın Yönetim Kurulununda üyesidir. AACI Başkanı, John Bell, MD diyor ki: Türkiye, özellikle medikal seyahat turizminde önemli ve büyüyen bir sağlık kompleksidir. Ömer Pesinci’nin Türkiye ve Hazar Denizi bölgesi CEO’su görevini kabul ettiğini duyurmaktan çok memnunum. Diğer AACI bölgelerindeki meslektaşları ile birlikte çalışarak, sağlık sektöründeki önemli küresel değişikliklerin mevcut döneminde işimize başarılı bir şekilde liderlik edeceğinden eminim.

Ömer Pesinci, uluslararası yönetim, teknik danışmanlık, sertifikasyon ve akreditasyon hizmetlerinde 24 yıldan fazla deneyime sahiptir. Özellikle risk yönetimine odaklanan Kalite ve Güvenlik yönetim sistemlerinde önemli bir geçmişe sahiptir. Türkiye, ABD, Fransa ve Norveç’te kalite yönetimi, kalite değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde eğitimler almış, son yirmi dört yılda mesleki deneyimini, uluslararası çalışmalar ve kalite yönetim sistemleri uygulamaları ile geliştirmiştir.

 

Ömer’e başarılar diliyoruz.

Aramıza hoşgeldiniz!

 

 

He will be based at the AACI Turkey office in Ankara and be a member of the AACI Executive Leadership Team.AACI’s President, John Bell, MD said: Turkey is an important and growing medical complex specially in medical travel tourism. I’m very pleased to announce that Omer Pesinci has accepted the position as CEO of Turkey and Caspian Sea area. I am confident that he will successfully lead our business through the current period of significant global changes in the healthcare industry, working together with his colleagues in other AACI regions.

Omer Pesinci has more than 24 years of experience in international management, technical advisory and certification and accreditation services, He has extensive background in Quality and Safety management systems with particular focus in risk management. He was trained in Turkey, USA, France and Norway in quality management, quality assessment and accreditation processes. Over the past twenty four years, his professional experience has broadened considerably through his international work and understanding of quality management systems.

 

 

We wish Omer all success.

Welcome on board!